Instrucţiuni pentru recenzori

Articolele trimise spre publicare în revista BID-ISIM „Sudarea şi Încercarea Materialelor” vor fi supuse unui proces de recenzare care constă în următoarele etape:

• Editorul şef analizează articolul pentru a vedea dacă se încadrează în tematica revistei. De asemenea urmăreşte structura şi respectarea formatului impus prin instrucţiunile de redactare ale articolelor. Dacă aceste criterii nu sunt satisfăcute respinge articolul şi informează autorul despre neconformităţile găsite.

• Dacă articolul corespunde acestor cerinţe generale, editorul şef selectează doi evaluatori din comitetul editorial conform domeniului de expertiză, cărora le trimite articolul. Cei doi evaluatori analizează articolul din punct de vedere al relevanţei, noutăţii, originalităţii, a contribuţiilor aduse în domeniu. În urma evaluării articolului, referenţii completează un formular de recenzie în care sunt trecute concluziile evaluării, propuneri de modificare şi comentariile ce se impun. Evaluatorii pot să propună: • aprobarea articolului • aprobarea cu modificări de formă/fond • reformularea articolului • respingerea articolului. Evaluatorii pot să aprobe articolul, să îl aprobe cu modificări de formă/fond, pot să ceară rescrierea articolului sau să respingă articolul. Formularul de recenzie completat este trimis editorului şef care informează autorul despre decizia de publicare/respingere a articolului şi dacă este cazul cere modificări/corecturi conform observaţiilor evaluatorilor. Identitatea evaluatorilor nu este făcută cunoscută autorilor.

• Articolele primite cu modificările/completările cerute sunt trimise de către editorul şef din nou evaluatorilor pentru a fi analizate şi pentru a-şi exprima opinia asupra publicării.

• Dacă cei doi evaluatori solicitaţi au păreri diferite asupra publicării articolului, editorul şef solicită o nouă evaluare din partea unui al treilea evaluator, în funcţie de care decide asupra publicării sau nu a articolului.

Descărcare formular pentru recenzarea lucrărilor  (bid-formular de recenzie)

Editat de

Institutul National de
Cercetare -Dezvoltare in
Sudura si Incercari de
Materiale - ISIM Timisoara


 

 


Copyright © 2013 - 2019ISIM Timisoara. All rights reserved.