Revista Buletinul de Informare Documentare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale Timişoara, BID-ISIM – Sudarea şi Încercarea Materialelor, a apărut ca o publicaţie trimestrială din anul 1992.

La început a apărut sub numele de Buletinul de Informare Documentare BID – ISIM, iar din 1999 ca Buletinul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale BID-ISIM. Începând cu anul 2007, pentru a se asigura o vizibilitate mai mare asupra domeniului ştiinţific abordat, revista se intitulează Buletinul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale (BID-ISIM) – Sudarea şi Încercarea Materialelor / Welding and Material Testing .

În cei 27 ani de apariţie neîntreruptă, au fost editate peste 105 numere. Toate numerele au apărut cu regularitate, la termenele stabilite. Tipărirea publicaţiei a fost subvenționată parțial de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.

BID-ISIM – Sudarea şi Încercarea Materialelor a cunoscut o continuă îmbunătăţire calitativă a conţinutului şi graficii, punându-se accent pe creşterea nivelului ştiinţific. Publicaţia este un util mijloc de informare pentru specialiştii din industrie, institute de cercetare şi mediul universitar asupra celor mai recente cercetări în domeniu.

Revista BID-ISIM – Sudarea şi Încercarea Materialelor este clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la categoria B+ (cod CNCSIS 549) începând cu anul 2007.

Revista cuprinde articole ştiinţifice originale elaborate de autori din ţară şi străinătate, care prezintă rezultate ale cercetării dezvoltate în institute de cercetare, universităţi sau industrie. Sunt publicate de asemenea studii de sinteză privind tendinţe în domeniul procedeelor de sudare şi al îmbinării materialelor avansate. Articolele sunt redactate în limba engleză, iar rezumatele acestora sunt cuprinse într-o pagină dedicată, în debutul numărului. Publicaţia conţine suplimentar rubrici informative referitoare la manifestări ştiinţifice şi expoziţionale, noi apariţii editoriale, acţiuni de formare profesională precum şi materiale publicitare ale producătorilor şi distribuitorilor din domeniul sudării şi al încercărilor de materiale.

Articolele ştiinţifice sunt recenzate de către de către Comitetul editorial ce cuprinde personalităţi ştiinţifice recunoscute pe plan mondial, 10 membri din străinătate şi 5 din ţară (dintre care 2 sunt membri ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din România). Evaluarea articolelor se faceîn baza unei proceduri.

Revista are un tiraj de 500 exemplare şi se distribuie pe bază de abonamente sau la schimb cu alte publicaţii. În prezent
BID-ISIM – Sudarea şi Încercarea Materialelor
se expediază spre editurile a 39 publicaţii, dintre care 33 din străinătate (2 fiind reviste cotate ISI: Revista de Metalurgia, Insight).

BID-ISIM – Sudarea şi Încercarea Materialelor este inclusă în baze de date internaţionale: CSA - Metadex (SUA),
CSA - Technology Research Database
(SUA), Weldasearch (UK) şi în cataloage internaţionale de rezumate:
Welding Abstracts
(UK) şi IIS-Data (Italia).

Editat de

Institutul National de
Cercetare -Dezvoltare in
Sudura si Incercari de
Materiale - ISIM Timisoara


 


Copyright © 2013 ISIM Timisoara. All rights reserved.